top of page

בדיקת מסמכי הבית המשותף, כולל התשריט

חשוב לבדוק לפני שקונים דירה יד שניה את מסמכי הבית המשותף.

חשוב לעיין במסמכי הרישום של הבית המשותף (תשריט, צו ותקנון), אותם ניתן לקבל בלשכת רישום המקרקעין. תשריט בית משותף יאפשר לכם לזהות את הדירה ומיקומה, ואת הרכוש הצמוד לדירה, כגון: חניות, מחסן, גג, וכו'. באמצעות התשריט תוודאו כי הנכס אותו אתם עומדים לרכוש הוא אכן הנכס שבבעלות המוכרים ולא נכס אחר בבניין, וכי הנכס תואם את זכויות המוכר כפי שהן מופיעות בטאבו.

השמאי מטעם הבנק למשכנתאות ידרוש בדרך כלל לעיין בתשריט לצורך זיהוי הדירה. לכן אם בכוונתכם לממן את הרכישה באמצעות הלוואת משכנתא, חשוב שיהא בידכם תשריט המתאים לדירה אותה אתם רוכשים. עוד על הקשיים כאשר מתגלה אי התאמה בין הדירה ובין התשריט, ראו במאמר טעויות ברישום בית משותף – חשיבות בדיקת התשריט.

תקנון הבית המשותף הינו מסמך חשוב ביותר באשר הוא מסדיר את מערכת היחסים בין בעלי הדירות, ומעגן זכויות וחובות שונות של בעלי הדירות, כולל זכויות הבניה והצמדות (חניות, חצרות וגגות, וכיו"ב).

bottom of page