top of page

המחיר

במסגרת בדיקת דירה לפני קניה, חשוב לבדוק גם שהמחיר הוגן כלפיכם. כל רוכש פוטנציאלי רוצה לוודא שהוא אינו משלם מחיר מופרז. בדרך כלל נעשית הבדיקה באמצעות שמאי מקרקעין לפני רכישה או בבירור אצל מכרים, שכנים ומתווכים, כמו גם בלוחות האינטרנטיים.

בשנים האחרונות התווספה אפשרות להשוות לנתונים שבאתר רשות המיסים, בדבר מחירי עסקאות אשר בוצעו בשנים האחרונות באזור. 

bottom of page