top of page

 בדיקת דירה לפני קניה

בדיקה הנדסית

רכישת דירה מחייבת בדיקה יסודית של הדירה ומערכותיה.

בין השאר יש לבדוק את כיווני האוויר של הדירה, מתקני הדירה ומערכותיה, לאתר ליקויי בניה, ליקויים תכנוניים והנדסיים, שינויים מבניים מסוכנים כגון הסרת עמוד, תשתית חשמל לקויה, סדקים בקירות, נזילות, רטיבויות, ניקוז, מפגעים בטיחותיים, מיזוג אוויר, חלונות ותריסים, מצב ארונות. כן כדאי לברר על הקבלן והאחריות.

בדיקת הבניין

בעת בדיקת דירה לפני קניה חשוב לברר את מצב בניין והרכוש המשותף כמו הלובי, חדר המדרגות והמעלית, מצב תחזוקת הבניין, איכות החיים בבניין, זהות השכנים, האם יש בעיות רעש, לכלוך, האם דירות רבות מושכרות, עלויות האחזקה (ועד בית, ארנונה), ובעיות אחרות. כן חשוב לבדוק את אפשרויות השימוש ברכוש המשותף כמו חניות ומחסנים.

ניתן לשכור שירות בדק בית של חברות הנדסה העוסקות בבדק בית וביקורת מבנים וכך לקבל חוות-דעת מקצועית, הכוללת תמונת מצב מלאה ועדכנית בקשר עם הדירה, הבניין, השכונה והסביבה הקרובה. לעיתים ניתן להסתפק באיש מקצוע אמין (אינסטלאטור/חשמלאי) לבדיקת התשתיות.

bottom of page